KRAINA CZARÓW

to kolorowy świat, który stworzyliśmy, by wspierać rozwój
Twojego Dziecka w harmonijnym i łagodnym środowisku, gdzie każdy Maluch jest
dla nas najważniejszy.

  

NASZYM CELEM JEST:

  • Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery przedszkola - drugiego domu, gdzie najwyższą wartością jest Dziecko i jego rozwój.
  • Dbanie o wzajemny szacunek, tolerancję oraz poszanowanie indywidualnych uczuć każdego Dziecka, sprzyjające powstaniu dobrych nawyków i poczuciu własnej wartości.
  • Doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie indywidualnych talentów każdego Przedszkolaka.
  • Wszechstronny rozwój Dziecka oparty o bogaty program zajęć, skonstruowany tak, by poprzez zabawę kształtować najważniejsze kompetencje niezbędne do płynnego wejścia Dziecka w życie szkolne.
  • Ukazywanie Dzieciom zdrowego stylu życia poprzez krzewienie zamiłowania do sportu oraz częste spacery.
  • Aktywna współpraca z Rodzicami naszych Podopiecznych w ramach warsztatów, konkursów oraz akcji "Cała Polska czyta Dzieciom".