Cennik pobytu dziecka (dzieci) w „Krainie Czarów.”

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Stawka

Opłata za drugie dziecko

wpisowe (jednorazowo przy zawarciu Umowy odnośnie danego Dziecka, tylko do końca sierpnia)

700 zł

700 zł

Czesne za przedszkole (za każdy miesiąc w okresie obowiązywania umowy, płatność przelewem do 5. każdego m-ca)

1030 zł

927 zł

Czesne w lipcu i sierpniu

(dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola w danym miesiącu)

650 zł

650 zł

pobyt po godz. 18:00 (za każde rozpoczęte 30 minut)

20 zł

20 zł

zajęcia dodatkowe (opłata za kwartał, tj. X-XII, I-III, IV-VI) udział w zajęciach jest dobrowolny, zakres przedmiotów zostanie określony z początkiem roku

300 zł

300 zł

zajęcia indywidualne (logopedia) opłata comiesięczna za każde zajęcia, które się odbyły

40 zł

40 zł

 

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2016 r.