Dwujęzyczny Świat Dzieci

Wiek przedszkolny to fascynujący okres kiedy obserwujemy największy przyrost liczby komórek nerwowych oraz połączeń międzyneuronalnych. Od tego jakiej stymulacji poddamy mózgi naszych najmłodszych zależy jak wykorzystany zostanie ten krótki czas. To właśnie w tym momencie dzieci mogą nauczyć się jednego lub więcej języków obcych w stopniu zbliżonym do posługiwania się językiem ojczystym. Jest to proces daleki od tradycyjnej metody zapamiętywania słówek i reguł gramatycznych ponieważ nie zakończył się jeszcze proces kształtowania się systemu języka polskiego a dzieci do około 10 roku życia nie mają świadomości istnienia reguł gramatycznych.

Głównym celem programu Dwujęzyczny świat dzieci jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Niezwykle ważne w środowisku przedszkolnym jest zachowanie odpowiednich proporcji między swobodną zabawą, w którą nie ingeruje wychowawca a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania i odkrywania. Równie istotne jest pozostawienie dziecku możliwości spontanicznego wyrażania własnych emocji i doświadczeń.

Program naszego przedszkola wykorzystuje metodę immersji i zakłada zanurzanie dzieci w języku angielskim przez połowę czasu jaki spędzają w przedszkolu w sposób zbliżony do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty. Aby zapewnić ciągły proces „zanurzania” każdą grupą opiekuje się dwóch wychowawców: polsko i anglojęzyczny.

  • Autorski program nauczania języka angielskiego
  • Promowanie wczesnego rozpoczęcia nauki języków obcych na wysokim poziomie.
  • Promowanie holistycznego podejścia do nauki języków obcych.
  • Unikalna metoda immersji - „zanurzanie” dzieci w języku angielskim.
  • Każda grupa pod opieką dwóch wychowawców: polsko i anglojęzycznych (stały kontakt z językiem).
  • Immersja językowa gwarantuje naturalną dwujęzyczność dzieci.
  • W naszych przedszkolach korzystamy z Leo English