Edukacja

Podstawową formą działania w Krainie Czarów jest zabawa oraz zajęcia dydaktyczne. Dzieci rysują, malują, tańczą, uczą się wierszyków, piosenek, liczą, poszerzają swoją wiedzę.. Każda grupa pracuje według swojego programu, który nauczycielka zaprezentuje na pierwszym zebraniu. Obcując z wychowawczynią i innymi dziećmi dziecko nauczy się zasad, które są ważne dla wszystkich np. jak być członkiem wspólnoty, jak dzielić się z innymi dziećmi i jak wspólnie planować czas. W naszym przedszkolu Państwa dziecko otrzyma wielostronną pomoc: w dziedzinie rozwoju mowy, myślenia, zręczności i sprawności, fantazji i twórczości. Jednocześnie nauczy się koncentrować na zadaniach i rozwiązywać je. W ten sposób poprzez zabawę dziecko przygotuje się do nauki w szkole.

Autorski Program Dwujęzyczny Świat Dzieci, jest ściśle powiązany z programem edukacji polskojęzycznej. Dzieci poznają otaczający je świat w dwóch językach ponieważ nauczyciel anglojęzyczny towarzyszy im przez cały czas pobytu w przedszkolu. Program wykorzystuje metodę immersji i zakłada zanurzanie dzieci w języku angielskim przez połowę czasu jaki spędzają w przedszkolu w sposób zbliżony do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty. Aby zapewnić ciągły proces „zanurzania” każdą grupą opiekuje się dwóch wychowawców: polsko i anglojęzyczny. Głównym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Dla uzyskania wszechstronnego rozwoju dzieci w programie podstawowym znalazły się także zajęcia: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia umuzykalniające oraz plastyka wielkoformatowa.