Plan Dnia

7:30 – 9:00 Oczekiwanie na przybycie dzieci

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:30 – 10:00 Zabawy muzyczno – ruchowe (żłobek) / zajęcia dydaktyczne (przedszkole)

10:00 – 11:00 Zabawy na świeżym powietrzu / Zabawy indywidualne w sali przedszkolnej

11:00 – 11:30 Zajęcia dodatkowe, ujęte w czesnym:

– rytmika,

– plastyka wieloformatowa,

– gimnastyka

11:30 – 12:30 Obiad – zupa i II danie

12:30 – 14:30 Leżakowanie (żłobek) / Zabawy stolikowe; indywidualna praca z dzieckiem (przedszkole)

14:45 – 15:15 Podwieczorek

15:15 – 16:00 Animacje w grupie / zabawy dramowe

16:00 – 18:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań / rozchodzenie się dzieci do  domu