a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Rozwój społeczny i emocjonalny

W Krainie Czarów dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi.

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, a także, gdy to konieczne nad nimi zapanować. Uczą się współpracy i współodpowiedzialności poprzez wyznaczenie zadań i ocenianie postępów ich realizacji. Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci odbywa się na licznych warsztatach rozwojowych (rytmicznych, ruchowych, plastycznych).Umiejętność samodzielnego myślenia oraz dyskretnie kierowanego przez nauczyciela uczenia się dzieci i zdobywania umiejętności praktycznych przebiega podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz częstych wycieczek.

Uczymy dzieci już od najmłodszych lat, jak wykorzystując ich naturalną energię i potencjał umieć słuchać, skupiać uwagę, kontrolować zachowanie, mieć dobre stosunki z innymi. Kończąc edukację w przedszkolu, dzieci są samoświadome, potrafią kierować samym sobą, są empatyczne. Edukacja charakteru i dobrych zachowań wpleciona w szereg codziennych zajęć pozwala rozwijać relacje w domu, szkole i innych społecznościach.

Głównym celem programu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi.

Wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowie dziecka jest naszym priorytetem, dlatego w Krainie Czarów skupiamy się na przyzwyczajaniu dzieci do dokonywania zdrowych wyborów.